ECOonline har alle HMS-datablader for våre produkter

 

 

Hva er et sikkerhetsdatablad

 

Et sikkerhetsdatablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie.

 

Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

 

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer av databladet.

 

Les mer om hvordan publiseringsløsningen Eco Publisher på en effektiv måte gjør det mulig å levere, samt oppdatere, sikkerhetsdatablad.

 

Arbeidsgiver skal sørge for at sikkerhetsdatablad alltid finnes tilgjengelig i en oppdatert utgave.

 

Les mer om hvordan stoffkartoteket Eco Archive setter arbeidsgivere i stand til å oppfylle sin plikt om å tilgjengeliggjøre sikkerhetsdatablad for sine ansatte.

(hentet fra fra ECOonline)

Panvulk AS,  Folkvangveien 22, 1348 Rykkinn

Tlf.: 22514800 |  Fax: 22514801

E-post: post@panvulk.no