Radialinnlegg 500 serien Aramid

Radialinnlegg for traktor

Diagonalinnlegg

Universalinnlegg

Radialinnlegg 100 serien

Radialinnlegg for traktor 500 serie Aramid

 Varenr.    Produkt                                                                                          Antall i krtg.

 Varenr.    Produkt                                                                                          Antall i krtg.

 Varenr.    Produkt                                                                                          Antall i krtg.

 Varenr.    Produkt                                                                                          Antall i krtg.

 Varenr.    Produkt                                                                                          Antall i krtg.

 Varenr.    Produkt                                                                                          Antall i krtg.

512531  Radialinnlegg 531 88 x 165 Aramid                                         10

512533  Radialinnlegg 533 110 x 205 Aramid                                       10

512535  Radialinnlegg 535 110 x 245 Aramid                                       10

512537  Radialinnlegg 537 110 x 285 Aramid                                       10

512539  Radialinnlegg 539 115 x 325 Aramid                                       10

512541  Radialinnlegg 541 125 x 365 Aramid                                       10

 

512180  Radialinnlegg 180 2 lag 150 x 190                                            5

512182  Radialinnlegg 182 3 lag 185 x 240                                            5

512184  Radialinnlegg 184 3 lag 215 x 295                                            5

512186  Radialinnlegg 186 3 lag 245 x 340                                            5

512188  Radialinnlegg 188 2 lag 450 x 280                                            3

512190  Radialinnlegg 190 2 lag 310 x 550                                            3

 

512508  Universalinnlegg 80 mm,

               erstatter PN 01/PN0 2 lag, 80 mm                                           20

512603  Diagonal innlegg pn 3, 2 lag 100 mm                                     10

512604  Diagonal innlegg pn 4, 2 lag 120 mm                                     10

512605  Diagonal innlegg pn 5, 4 lag 160 mm                                     10

512606  Diagonal innlegg pn 6, 6 lag 235 mm                                     10

512607  Diagonal innlegg pn 7, 6 lag 295 mm                                     10

512608  Diagonal innlegg pn 8, 6 lag 345 mm                                      5

512609  Diagonal innlegg pn 9, 8 lag 390 mm                                      5

512610  Diagonal innlegg pn 10, 8 lag 450 mm                                    5

512620  Diagonal innlegg pn 20, 4 lag 254 mm                                   10

512621  Diagonal innlegg pn 21, 4 lag 368 mm                                    5

512622  Diagonal innlegg pn 22, 4 lag 508 mm                                    3

512623  Diagonal innlegg pn 23, 6 lag 254 mm                                   10

512624  Diagonal innlegg pn 24, 6 lag 368 mm                                    5

512625  Diagonal innlegg pn 25, 6 lag 508 mm                                    3

512640  Diagonal innlegg pn 40, 4 lag 160 mm                                    5

512641  Diagonal innlegg pn 41, 6 lag 235 mm                                    5

512642  Diagonal innlegg pn 42, 8 lag 265 mm                                    5

512201  Diagonal innlegg pn 50+, 6 lag 240 mm                                 10

512203  Diagonal innlegg pn 52+, 8 lag 360 mm                                 10

512205  Diagonal innlegg pn 54+, 10 lag 480 mm                                5

512207  Diagonal innlegg pn 56+, 12 lag 660 mm                                5

512209  Diagonal innlegg pn 58+, 14 lag 810 mm                                3

512212  Diagonal innlegg pn 60+, 16 lag 1010 mm                              1

 

 

512672  Universalinnlegg 60 mm                                                            50

512508  Universalinnlegg 80 mm, erstatter PN 01/PN02 stk             50

 

 

 

512110  Radialinnlegg 110 1 lag 50 x 75                                               20

512115  Radialinnlegg 115 1 lag 75 x 90                                               20

512116  Radialinnlegg 116 1 lag 67 x 104                                             10

512120  Radialinnlegg 120 2 lag 80 x 125                                             10

512122  Radialinnlegg 122 2 lag 75x175                                               10

512124  Radialinnlegg 124 2 lag 75x220                                               10

512125  Radialinnlegg 125 3 lag 115 x 125                                           10

512135  Radialinnlegg 135 4 lag 130 x 180                                           10

512140  Radialinnlegg 140 3 lag 100 x 195                                           10

512142  Radialinnlegg 142 4 lag 130 x 260                                           10

512144  Radialinnlegg 144 4 lag 130 x 335                                           10

512146  Radialinnlegg 146 4 lag 180 x 440                                            5

512150  Radialinnlegg 150 5 lag 180 x 580                                            5

512152  Radialinnlegg 152 5 lag 240 x 580                                            3

512155  Radialinnlegg 155 5 lag 260 x 330                                            5

512156  Radialinnlegg 156 7 lag 270 x 720                                            3

512160  Radialinnlegg 160 7 lag 270 x 860                                            3

512165  Radialinnlegg 165 7 lag 330 x 420                                            3

512168  Radialinnlegg 168 7 lag 350 x 760                                            1

 

512581  581 TL                                                                                              5

512583  583 TL                                                                                              5

512585  585 TL                                                                                              5

512587  587 TL                                                                                              5

512589  589 TL                                                                                              3

 

Når du skal reparere et dekk er det viktig at du bruker et innlegg som er tilpasset størrelsen på dekket, type dekk og hvilket kjøretøy det sitter på.

LAST NED tabeller som skal hjelpe deg med å finne riktig innlegg for nettopp det dekket du skal reparere.

 

Du kan også ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg med å finne frem til riktig produkt.

DIAGONALINNLEGG/Universalinnlegg