Skip to main content

Panvulk Personvern

 

Behandlingsansvarlig
Daglig leder, Einar Wang, hos Panvulk har det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger, med mindre annet er spesifisert.
Opplysninger om kunder
Vi henter i enkelte tilfeller inn personinformasjon for å kunne utføre normal kundebehandling og oppfyllelse om avtale av kjøp. Personinformasjon vi kan hente inn ved opprettelse av kundeforhold er navn og adresse. Denne informasjonen oppgis av kunden selv og er nødvendig for oppstart av kundeforholdet.
I henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e) kan personopplysninger behandles når det er «nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt».
Opplysninger om ansatte
Panvulk behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).
Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.
 Vår nettside
Google Analytics
For å kunne forbedre vår nettside samt drive målrettet markedsføring benytter vi oss av analyseverktøy Google Analytics. Dette verktøyet samler inn avidentifisert informasjon om besøkende på vår nettside. Det vil si at informasjonen ikke kan spores til en enkeltperson. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Les mer om hvordan Google Analytics samler inn og behandler data her. Lurer du på hvordan Google Analytics hjelper oss med målrettet markedsføring kan du lese mer her.
Om det er ønskelig kan du velge bort bruk av informasjonskapsler i din nettlesers innstillinger. Les mer om dette her.
Mail og telefon
Informasjonen som oppgis blir kun benyttet for å besvare henvendelsen.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Oppbevaring
Opplysningene som registreres lagres i servere, på skytjenester eller oppgis til regnskapsbyrå ved behov.
Rutiner
Personopplysningene vi sitter på er passordbeskyttet og følger ellers skytjenestenes sikkerhetsrutiner. Ved ønske kan personen det gjelder til en hver tid be om innsyn i eller sletting av sine egne personopplysninger.
Kontaktinformasjon
Adresse: Folkvangveien 22, 1348 Rykkinn
E-post: post@panvulk.no
Tlf: 22 51 48 00